Kot odgovorna oseba za prihodnost svoje organizacije in njenih zaposlenih obljubljam,

da se bomo pogumno odzvali na digitalne trende, izkoristili digitalne priložnosti in se izognili digitalnim nevarnostim s tem, da bom poskrbel/-a za:

Svoje lastno in izobraževanje zaposlenih o digitalnem poslovanju

Spreminjanje in uvajanje notranje kulture, ki bo omogočala digitalno poslovanje - z lastnim zgledom in na viden način; skrb za aktiven proces neprestanega učenja in uvajanja izboljšav; vključevanje čim večjega števila zaposlenih v proces izobraževanja.

Kot odgovorna oseba za prihodnost svoje organizacije in njenih zaposlenih obljubljam,

da se bomo pogumno odzvali na digitalne trende, izkoristili digitalne priložnosti in se izognili digitalnim nevarnostim s tem, da bom poskrbel/-a za:

Analizo digitalne zrelosti organizacije

Izdelava analize stopnje digitalne zrelosti organizacije, ki bo določila in obrazložila, na kateri stopnji digitalne zrelosti se nahaja organizacija ter opredelila smernice, priporočila in aktivnosti za postopno realizacijo potrebne preobrazbe. Analiza stopnje digitalne zrelosti organizacije je osnova za pripravo digitalne strategije, izvedete pa jo lahko z lastnimi resursi ali s pomočjo zunanjih svetovalcev.

Kot odgovorna oseba za prihodnost svoje organizacije in njenih zaposlenih obljubljam,

da se bomo pogumno odzvali na digitalne trende, izkoristili digitalne priložnosti in se izognili digitalnim nevarnostim s tem, da bom poskrbel/-a za:

Izdelavo digitalne strategije kot del poslovne strategije

Načrtovanje, priprava in izvedba kratkoročne (do 3 leta) in dolgoročne (nad 3 leta) digitalne strategije organizacije, ustrezno podprte z ekipo, ki ima primerno kombinacijo poslovnih in tehničnih znanj. Digitalizacija zadeva celotno podjetje in vse zaposlene, zato naj bo digitalna strategija del poslovne strategije. Vključuje naj najmanj konkreten časovni načrt z jasno vizijo, aktivnostmi, potrebnimi kompetencami in investicijami. Dobro izhodišče zanjo je (tudi) analiza digitalne zrelosti.

Kot odgovorna oseba za prihodnost svoje organizacije in njenih zaposlenih obljubljam,

da se bomo pogumno odzvali na digitalne trende, izkoristili digitalne priložnosti in se izognili digitalnim nevarnostim s tem, da bom poskrbel/-a za:

Dovolj svojega in časa ključnih kadrov, ki ga bomo tedensko namenili digitalnemu poslovanju

Zagotovitev pravih kadrov in njihovega časa za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev, redno vključevanje tematike digitalnega poslovanja na tedensko agendo organizacije ter vključevanje ključnih in ostalih kadrov v organizaciji v procese načrtovanja in izvajanja digitalnega poslovanja.

Kot odgovorna oseba za prihodnost svoje organizacije in njenih zaposlenih obljubljam,

da se bomo pogumno odzvali na digitalne trende, izkoristili digitalne priložnosti in se izognili digitalnim nevarnostim s tem, da bom poskrbel/-a za:

Dovolj sredstev in virov za vpeljavo digitalnega poslovanja

Zagotovitev denarnih virov za potrebne investicije za dosego vizije digitalnega poslovanja organizacije. Digitalna strategija naj vključuje vse ključne investicije in njihovo potrditev za gladek potek digitalne preobrazbe. Naložbe naj se fleksibilno povezujejo z napredkom in naj se ne vežejo zgolj na proračunski cikel. Priporočljivo je merjenje rezultatov za povratek naložbe.

Prosimo, izpolnite spodnji obrazec za podpis Digitalne obljube. Po potrditvi jo boste prejeli na vpisani e-naslov.

* Vsa vnosna polja so obvezna.

Hvala za sodelovanje! Obljubo ste uspešno podpisali in jo prejeli tudi v vaš e-nabiralnik.

NAZAJ NA VSTOPNO STRAN

1460

podjetij je do tega trenutka že podpisalo Digitalno obljubo.