Pogoji uporabe spletnega mesta Digitalna obljuba

Avtorske pravice

Spletno mesto Digitalna obljuba, ki je dostopno na svetovnem spletu na naslovu www.digitalnaobljuba.si, je v lasti Združenja Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana (v nadaljevanju: Združenje Manager). Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v osebne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno Združenje Manager.

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošne in podrobnejše informacije o Digitalni zavezi. Združenje Manager ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje spletnega mesta, za (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo uporabniki ali za nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Vse vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. V Združenju Manager ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Varovanje osebnih podatkov

V Združenju Manager se zavezujemo, da bomo varovali zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Na spletnem mestu Digitalna obljuba zbiramo osebne podatke uporabnikov.

Osebe, ki osebne podatke posredujejo preko spletnega mesta, soglašajo, da upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec lahko zbrane osebne podatke obdeluje za namen kontaktiranja in pridobivanja rezultatov o izpolnjevanju Digitalne obljube ter za druge statistične namene. Upravljavec se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v tem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od upravljavca kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene, navedene v tem odstavku, in sicer pisno na naslov upravljavca Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Ker obstajajo na spletni strani Digitalna obljuba določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Združenjem Manager in nad katerimi Združenje Manager nima nadzora, zanje ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.